"இந்த கல்லூரிக்காக நானும் பொன்முடியும் சிறை சென்றோம்" நினைவுகளை பகிர்ந்த முதல்வர்|CMStalin

x

"இந்த கல்லூரிக்காக நானும் பொன்முடியும் சிறை சென்றோம்"

"என் வாழ்வில் இந்த கல்லூரிக்கு முக்கிய இடம் உண்டு"

நினைவுகளை பகிர்ந்த முதல்வர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்