சொல்லி அடி - 05.04.2018 சொல்லி அடி.. செய்தி பார்த்தா, பரிசு கிடைக்கும்...
பதிவு: ஏப்ரல் 06, 2018, 09:57 AM
சொல்லி அடி - 05.04.2018
சொல்லி அடி.. செய்தி பார்த்தா, பரிசு கிடைக்கும்... தினந்தோறும் தந்தி டி.வி., தினத்தந்தி செய்திகளின் அடிப்படையில் கேள்வி, பதில் நிகழ்ச்சி... சொல்லுங்க... வெல்லுங்க