33வது நாளில் இஸ்ரேலுக்கு பேரிடி-நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக திரும்பிய அமெரிக்கா-7 நாடுகள் அதிரடி முடிவு

x

33வது நாளில் இஸ்ரேலுக்கு பேரிடி-நெதன்யாகுவுக்கு எதிராக திரும்பிய அமெரிக்கா-7 நாடுகள் அதிரடி முடிவு


Next Story

மேலும் செய்திகள்