உச்சகட்ட நெருக்கடி - பக்கங்களை குறைத்த இலங்கை நாளிதழ்கள்!

இலங்கையில் நடந்துவரும் போராட்டங்கள் மற்றும் நாளிதழ்களை அச்சிடுவதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் குறித்து, வீரகேசரி தமிழ் நாளிதழ் ஆசிரியர் கஜன்.
x
இலங்கையில் நடந்துவரும் போராட்டங்கள் மற்றும் நாளிதழ்களை அச்சிடுவதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் குறித்து, வீரகேசரி தமிழ் நாளிதழ் ஆசிரியர் கஜன்.

உச்சகட்ட நெருக்கடி - பக்கங்களை குறைத்த இலங்கை நாளிதழ்கள்!

அச்சு ஊடகங்களுக்கு பெரும் சிக்கல்...

காகித தட்டுப்பாடு...

டாலர் இல்லாத தால் காகிதங்களை வாங்க முடியவில்லை....

பக்கங்களை குறைத்த நாளிதழ்கள்...

2 லட்சம் பேர் வேலையிழக்கும் அபாயம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்