"மனித ரத்தத்திலும் கலந்திருக்கும் பிளாஸ்டிக்" - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்

நெதர்லாந்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில், மனித ரத்தத்துக்குள் பிளாஸ்டிக் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுப்பு விவரிக்கிறது.
x

"மனித ரத்தத்திலும் கலந்திருக்கு பிளாஸ்டிக்" - நெதர்லாந்து ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்Next Story

மேலும் செய்திகள்