இந்தியாவின் அணுகுமுறை சரியானது; அமெரிக்க நிபுணர் அந்தோனி பவுச்சி

டோஸ்கள் இடையே இடைவெளி அதிகரிப்பு, இந்தியாவின் அணுகுமுறை சரியானது, அமெரிக்க நிபுணர் அந்தோனி பவுச்சி
இந்தியாவின் அணுகுமுறை சரியானது; அமெரிக்க நிபுணர் அந்தோனி பவுச்சி
x
 2 டோஸ்களுக்கு இடையிலான இடைவேளியை அதிகரிக்கும் இந்தியாவின் நடவடிக்கை சரியான அணுகுமுறை என்று அமெரிக்காவின் உயர்மட்ட தொற்று நோய் நிபுணரான மருத்துவர் அந்தோனி பவுச்சி கூறியுள்ளார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்