சீனாவின் பனிபடர்ந்த பகுதியில் ஓடிய பத்தாயிரம் குதிரைகள்

சீனாவின் ஜிங்ஜியாங் பகுதியில் சுற்றுலா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பனிபடர்ந்த நிலப்பகுதியில், திறந்து விடப்பட்ட பத்தாயிரம் குதிரைகள், துள்ளி குதித்து ஓடிய அரிய காட்சி படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனாவின் பனிபடர்ந்த பகுதியில் ஓடிய பத்தாயிரம் குதிரைகள்
x
சீனாவின் ஜிங்ஜியாங் பகுதியில், சுற்றுலா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பனிபடர்ந்த நிலப்பகுதியில், திறந்து விடப்பட்ட பத்தாயிரம் குதிரைகள், துள்ளி குதித்து ஓடிய அரிய காட்சி படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது..

Next Story

மேலும் செய்திகள்