இங்கிலாந்து : மனிதனை நாய்கள் இழுக்கும் விநோத போட்டி

4 சக்கர குட்டி சைக்கிளில் நிற்கும் மனிதனை, அதிவேகமாக நாய்கள் இழுக்கும் விநோத போட்டி, பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
இங்கிலாந்து : மனிதனை நாய்கள் இழுக்கும் விநோத போட்டி
x
4 சக்கர குட்டி சைக்கிளில் நிற்கும் மனிதனை, அதிவேகமாக நாய்கள் இழுக்கும் விநோத போட்டி, பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. இந்த போட்டி, இங்கிலாந்தின் SUSSEX மாகாணம் SOUTH DOWNS என்ற நகரில் நடைபெற்றது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்