பிரிட்டன் வியக்கும் 'சாகச நாயகன்'..!

பிரிட்டனைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் லூவிஸ், கை, கால்கள் மற்றும் மூட்டுக்கள் இல்லாத நிலையிலும் சாதனை பயணத்தை தொடர்ந்துள்ளதை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு...
பிரிட்டன் வியக்கும் சாகச நாயகன்..!
x
பிரிட்டனைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் லூவிஸ், கை, கால்கள் மற்றும் மூட்டுக்கள் இல்லாத நிலையிலும் சாதனை பயணத்தை தொடர்ந்துள்ளதை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு... 

Next Story

மேலும் செய்திகள்