"தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்...

"தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்" - (மதன்குமார் ராணுவ அதிகாரி ஓய்வு )
x

"தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்" - (மதன்குமார் ராணுவ அதிகாரி ஓய்வு )


Next Story

மேலும் செய்திகள்