நீங்கள் தேடியது "lakshmanan"

தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்...
13 Aug 2022 10:06 AM GMT

"தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்...

"தன் உயிரை கொடுத்து பெரும் விபரீதத்தை தடுத்துள்ளார் லட்சுமணன்" - (மதன்குமார் ராணுவ அதிகாரி ஓய்வு )