“ஒரே மகள்.. ஓவியம் போல் வளர்த்தோம் இப்ப கட்டி வச்சு அடிக்கிறா“ - ஏங்கி கண்ணீர் விடும் தந்தை

x

“ஒரே மகள்.. ஓவியம் போல் வளர்த்தோம் இப்ப கட்டி வச்சு அடிக்கிறா“ - ஏங்கி கண்ணீர் விடும் தந்தை


Next Story

மேலும் செய்திகள்