கொரோனா சிகிச்சைக்காக மேலும் 2 மருந்துகளுக்கு அனுமதி

கொரோனா சிகிச்சைக்காக மேலும் 2 மருந்துகளுக்கு அனுமதி மிதமான கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்த மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அனுமதி
x
கொரோனா சிகிச்சைக்காக மேலும் 2 மருந்துகளுக்கு அனுமதி

மிதமான கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்த மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அனுமதி

பம்லானிவிமாப் 700 மி.கி., எட்டெசிவிமாப் 1400 மி.கி. மருந்துகளை அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 
ஒப்புதல்

கோப்புக்காட்சி/2/கொரோனா - மேலும் 2 மருந்துகளுக்கு அனுமதி

Next Story

மேலும் செய்திகள்