ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும்

ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் எனறு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், விநியோகிப்பது தொடர்பாக அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும்
x
ஜனவரி 9 ஆம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் எனறு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், விநியோகிப்பது தொடர்பாக அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்