"உங்களை விட மோசமாக என்னால் பேச முடியும்" - சீமானை தாக்கிப் பேசிய நடிகர் லாரன்ஸ்

நிகழ்ச்சியின் பேசிய நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், மறைமுகமாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை தாக்கி பேசினார்
உங்களை விட மோசமாக என்னால் பேச முடியும் - சீமானை தாக்கிப் பேசிய நடிகர் லாரன்ஸ்
x
நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக பேசிய நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், மறைமுகமாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை தாக்கி பேசினார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்