எங்கு ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதை கணிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரின் தந்தை...

வறட்சியால் மக்கள் தவித்துவரும் நிலையில், எங்கு ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதை கணிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரின் தந்தை...
x
வறட்சியால் மக்கள் தவித்துவரும் நிலையில், எங்கு ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தால் தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதை கணிக்கும் மாவட்ட ஆட்சியரின் தந்தை...  

Next Story

மேலும் செய்திகள்