"தமிழக அரசின் அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது" - ராமன், டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சியாளர்

தமிழகத்திலிருந்து ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்க 25 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டதற்கு, டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சியாளர் ராமன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்
x
"தமிழக அரசின் அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது" - ராமன், டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சியாளர் தமிழகத்திலிருந்து ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்க 25 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டதற்கு, டேபிள் டென்னிஸ் பயிற்சியாளர் ராமன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்

Next Story

மேலும் செய்திகள்