மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் : காலிறுதியில் நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் கரோலின் மரினை வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து

மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் கரோலின் மரினை நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து
மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் : காலிறுதியில் நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் கரோலின் மரினை வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து
x
அரையிறுதியில் பி.வி.சிந்துமலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் கரோலின் மரினை 22-20, 21-19 என்ற நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து

Next Story

மேலும் செய்திகள்