"இன்றும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பெயர்தான் பதிவில் உள்ளது... என்ன முடிவு எடுத்தாலும் செல்லாது" - ப்ரியன்,

“இன்றும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பெயர்தான் பதிவில் உள்ளது... என்ன முடிவு எடுத்தாலும் செல்லாது“ - ப்ரியன்,
x

"இன்றும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பெயர்தான் பதிவில் உள்ளது... என்ன முடிவு எடுத்தாலும் செல்லாது" - ப்ரியன்,


Next Story

மேலும் செய்திகள்