பாஜக எதிர்ப்பு அணி உருவாக்குவதற்கு திமுக முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குமா?

பாஜக எதிர்ப்பு அணி உருவாக்குவதற்கு திமுக முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குமா?
x
பாஜக எதிர்ப்பு அணி உருவாக்குவதற்கு திமுக முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குமா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்