பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்கள் : 71 சதவீதத்தில் இருந்து 40 சதவீதமாக குறைவு

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா ஆட்சியமைக்கும் நிலையில் பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை 71 சதவீதத்தில் இருந்து 40 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
x
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா ஆட்சியமைக்கும் நிலையில் பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை 71 சதவீதத்தில் இருந்து 40 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்