செய்தியாளர் சந்திப்பில் கோபப்பட்ட இயக்குநர் தங்கர்பச்சான்

"தமிழக உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாக இழந்து வருகிறோம்" - தங்கர்பச்சான்
செய்தியாளர் சந்திப்பில் கோபப்பட்ட இயக்குநர் தங்கர்பச்சான்
x
"அனைத்தையும் சகித்துக்கொண்டு இருந்ததால் தான்"  " தமிழக உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாக இழந்து வருகிறோம்" - இயக்குநர் தங்கர்பச்சான்..

Next Story

மேலும் செய்திகள்