ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியின் விலை ரூ. 948, 5 % ஜி.எஸ்.டி.யுடன் ரூ. 995 உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விலை குறையும்

ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியின் விலை ரூ. 948, 5 % ஜி.எஸ்.டி.யுடன் சேர்த்து ரூ. 995 உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விலை குறையும்
ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியின் விலை ரூ. 948, 5 % ஜி.எஸ்.டி.யுடன் ரூ. 995 உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விலை குறையும்
x
ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியின் விலை ரூ. 948, 5 % ஜி.எஸ்.டி.யுடன் சேர்த்து ரூ. 995 உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விலை குறையும். ரஷ்யாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசியின் விலை 948 ரூபாயாக இருக்கும் என அதனை இறக்குமதி செய்துள்ள இந்திய நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்