"அடையாளம் குறித்த பெருமையை பாடலாக்க விருப்பமில்லை" - பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு

சாதி ரீதியாக தன்னை அடையாளப்படுத்துவது தேவையற்றது என்றும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக நிற்பதே நியாயம் என்றும், இளம் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு கூறியுள்ளார்.
x
சாதி ரீதியாக தன்னை அடையாளப்படுத்துவது தேவையற்றது என்றும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக நிற்பதே நியாயம் என்றும், இளம் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு கூறியுள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்