99 மில்லியன் பார்வையை கடந்த "வாடி புள்ள வாடி"

ஹிப் ஹாப் ஆதி நடிப்பில் வெளிவந்த மீசைய முறுக்கு திரைப்படத்தின் "வாடி புள்ள வாடி" என்ற பாடல் யூ-டியூப் தளத்தில் 99 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளது.
99 மில்லியன் பார்வையை கடந்த வாடி புள்ள வாடி
x
ஹிப் ஹாப் ஆதி நடிப்பில் வெளிவந்த மீசைய முறுக்கு திரைப்படத்தின் "வாடி புள்ள வாடி" என்ற பாடல் யூ-டியூப் தளத்தில் 99 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்