நீங்கள் தேடியது "TN Law and Order"

நேர்மையாக பணிபுரிவோருக்கு நல்ல பலன் காத்திருக்கிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி
1 Feb 2019 1:31 AM GMT

நேர்மையாக பணிபுரிவோருக்கு நல்ல பலன் காத்திருக்கிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி

நேர்மையாக பணியாற்றினால் பலன் காத்திருப்பதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.