நீங்கள் தேடியது "human"

இலங்கையில் மனித புதைகுழி அகழாய்வு :  முன்னறிவிப்பின்றி பணிகள் திடீர் நிறுத்தம்
14 Nov 2018 6:56 AM GMT

இலங்கையில் மனித புதைகுழி அகழாய்வு : முன்னறிவிப்பின்றி பணிகள் திடீர் நிறுத்தம்

இலங்கையில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி, மனித புதைகுழி ஆய்வு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் மனித புதைகுழி அகழ்வு பணி
5 Nov 2018 7:12 PM GMT

இலங்கையில் மனித புதைகுழி அகழ்வு பணி

"216-ல்,209 மனித எச்சங்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது"

மனித கழிவுகளை மனிதனே அள்ளும் அவலம் நீடிக்கிறது  - திருமாவளவன்
24 Oct 2018 2:09 PM GMT

"மனித கழிவுகளை மனிதனே அள்ளும் அவலம் நீடிக்கிறது " - திருமாவளவன்

'சபாய் கரம்சாரி அந்தோலன்' என்ற அமைப்பின் சார்பில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.