நீங்கள் தேடியது "Cylinder Blast"

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது
28 Oct 2022 9:43 AM GMT

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது