மின் கட்டணம், வரிகளை உயர்த்தாமல் எந்த அரசையும் நடத்த முடியாது - அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டம்

மின் கட்டணம், வரிகளை உயர்த்தாமல் எந்த அரசையும் நடத்த முடியாது - அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டம்
மின் கட்டணம், வரிகளை உயர்த்தாமல் எந்த அரசையும் நடத்த முடியாது - அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டம்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்