"என்னுடையது சாதாரண காதல் அல்ல.. அதையும் தாண்டி புனிதமானது" பிரச்சாரத்தில் குணா பட டயலாக் சொன்ன கமல்

x
  • "என்னுடையது சாதாரண காதல் அல்ல..
  • அதையும் தாண்டி புனிதமானது"
  • பிரச்சாரத்தில் குணா பட டயலாக் சொன்ன கமல்
  • ஆரவாரம் செய்த மக்கள்

Next Story

மேலும் செய்திகள்