பூமியில் இதுவரை இல்லாத மிகப் பெரிய பாம்பு.. இந்தியாவில் இருந்தது கண்டுபிடிப்பு.. 50 அடி நீளம்...

x

பூமியில் இதுவரை இல்லாத மிகப் பெரிய பாம்பு.. இந்தியாவில் இருந்தது கண்டுபிடிப்பு.. 50 அடி நீளம்... 1000 கிலோ எடை... புராணங்களில் சொன்னது நிஜத்தில்..?


Next Story

மேலும் செய்திகள்