கையில் எடுக்க எடுக்க வந்த பணம்..வரிசையில் நின்று வாங்கிய மக்கள் "இருந்தாலும் இதுக்கும் மனசு வேணும்"

x

கையில் எடுக்க எடுக்க வந்த பணம்..

வரிசையில் நின்று வாங்கிய மக்கள்

"இருந்தாலும் இதுக்கும் மனசு வேணும்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்