நீக்கப்பட்ட துப்புரவு ஒப்பந்த பணியாளர்கள்.. கண்ணீருடன் போராட்டம்.. ஸ்ரீரங்கம் அருகே பரபரப்பு

x

நீக்கப்பட்ட துப்புரவு ஒப்பந்த பணியாளர்கள்

கண்ணீருடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்

"16 வருஷம்.. வேலையும் இல்ல கூலியும் இல்ல"

ஸ்ரீரங்கம் அருகே பரபரப்பு


Next Story

மேலும் செய்திகள்