ஆணவ கொலை வழக்கில் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு

கண்ணகி சகோதரர் மருதுபாண்டிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு...
x

ஆணவ கொலை வழக்கில் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு

கண்ணகி சகோதரர் மருதுபாண்டிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு...

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ததால் விருத்தாச்சலத்தை சேர்ந்த ககண்ணகி சகோதரர் மருதுபாண்டிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்