"தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பில் உங்களை கேட்கிறேன்" - முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு உற்று கவனித்த பிரதமர் மோடி

"தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பில் உங்களை கேட்கிறேன்" - முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு உற்று கவனித்த பிரதமர் மோடி
x
"தமிழ்நாடு மக்கள் சார்பில் உங்களை கேட்கிறேன்" - முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு உற்று கவனித்த பிரதமர் மோடி

Next Story

மேலும் செய்திகள்