ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே அதிபரா? "அ.தி.முக. பலிகடா ஆகப்போகிறது" மேடையில் சீறிப்பாய்ந்த ஸ்டாலின்

x

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், ஒரே அதிபரா? "அ.தி.முக. பலிகடா ஆகப்போகிறது" "தலையாட்டி பொம்மை.. நினைத்தை சாதிக்க இருக்கிறது..." மேடையில் சீறிப்பாய்ந்த ஸ்டாலின்


Next Story

மேலும் செய்திகள்