"நான் இருந்ததே ஒரு டம்மி பதவி.." "எந்த அதிகாரமும் இல்லை.."உடைந்த மனதோடு வேதனையில் ஓபிஎஸ்

x
  • "நான் இருந்ததே ஒரு டம்மி பதவி.."
  • "எந்த அதிகாரமும் இல்லை..
  • "உடைந்த மனதோடு வேதனையில் ஓபிஎஸ்


Next Story

மேலும் செய்திகள்