தங்கும் விடுதி அருகே பதுங்கி இருந்த 12 அடி மலைப்பாம்பு - திருப்பதியில் அதிர்ச்சி

x

திருப்பதி மலையில் சேவையாளர்கள் தங்கும் விடுதி அருகே 12 அடி நீள மலைப்பாம்பு பிடிப்பட்டுள்ளது...


Next Story

மேலும் செய்திகள்