"கடைசியில எனக்கும் அந்த நிலைமை வந்துருச்சு" -இஸ்ரோ பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்த ரகசியம்.. உடைத்த பிரதமர்

x

"கடைசியில எனக்கும் அந்த நிலைமை வந்துருச்சு" -

இஸ்ரோ பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்த ரகசியம்.. உடைத்த பிரதமர்.. முழு உரை தமிழில்..!


Next Story

மேலும் செய்திகள்