கால்வாய் அடைப்பை வெறும் கைகளால் சுத்தம் செய்த பணியாளர் - இணையத்தில் பரவும் அதிர்ச்சி காட்சி

x

கால்வாய் அடைப்பை கைகளால் சுத்தம் செய்த பணியாளர்/வெறும் கைகளால் சுத்தம் செய்த தூய்மை பணியாளர்,சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் காட்சி - அதிர்ச்சி


Next Story

மேலும் செய்திகள்