வங்கி லாக்கரில் இருக்கும் மக்களின் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டால் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா?

x

வங்கி லாக்கரில் இருக்கும் மக்களின் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டால் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா?


வங்கி லாக்கரில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டால் இழப்பீடு வழங்கப்படுமா?

கொள்ளை போன நகைகளுக்கு யார் பொறுப்பு? உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறார், ஓய்வுப்பெற்ற வங்கி பொது மேலாளர் சோம வீரப்பன்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்