யாருக்கு மாதம் ரூ.1000 கிடைக்கும்? கிடைக்காது? - வெளியான தகவல்கள்

x

யாருக்கெல்லாம் மாதம் ரூ. 1,000 உரிமை தொகை...? "வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்பு, அரசு ஊழியர்கள் குடும்பத்திற்கு கிடையாது, PHH , PHH -AAY குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வாய்ப்பு, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விளக்கம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்