"அன்ரிசர்வ் பயணிகள் நிலை தான் கொடூரம்.. அடையாளமும் இல்லை.. தகவலும் இல்லை" - உறவுகள் இருந்தும் அனாதையாக கிடக்கும் சோகம்

x

"அன்ரிசர்வ் பயணிகள் நிலை தான் கொடூரம்.. அடையாளமும் இல்லை.. தகவலும் இல்லை"

- உறவுகள் இருந்தும் அனாதையாக கிடக்கும் சோகம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்