ஐ.நாவின் பருவநிலை மாநாடு - எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

x

ஐ.நாவின் பருவநிலை மாநாடு - எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவு

ஐ.நாவின் 27ஆவது பருவநிலை மாற்றம் பற்றிய மாநாடு

பாதிக்கப்படும் நாடுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க நிதி திட்

நிதி ஒதுக்கீடு, நிர்வாகம் பற்றி இறுதி செய்யப்படவில்லை

இறுதி முடிவுகளை எடுக்க இடைக்கால கமிட்டி உருவாக்கம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்