“சிஸ்டத்தை தூக்கி காயிலான் கடையில் போட வேண்டும்“.“நான் வந்தால் திப்பு சுல்தானை கொண்டாடுவேன்“- சீமான்

x

“சிஸ்டத்தை தூக்கி காயிலான் கடையில் போட வேண்டும்“.. “நான் வந்தால் திப்பு சுல்தானை கொண்டாடுவேன்“- சீமான் பரபரப்பு பேட்டி


Next Story

மேலும் செய்திகள்