"பால் முகம் காணவே நான் தவித்தேன்.."உயிர் தப்பிய மகனை கண்டதும்.. ஓடி வந்து கண்ணீர் விட்ட பெற்றோர்..! மனதை நெகிழ வைக்கும் காட்சி

x

"பால் முகம் காணவே நான் தவித்தேன்.."உயிர் தப்பிய மகனை கண்டதும்..

ஓடி வந்து கண்ணீர் விட்ட பெற்றோர்..! மனதை நெகிழ வைக்கும் காட்சி


Next Story

மேலும் செய்திகள்