வேதாரண்யத்தில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்... ஒரே ஆண்டில் அசத்தல் விருது பெற்ற குரு,சிஷ்யன்- மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் மக்கள்

x


ஒரே ஆண்டில் நல்லாசிரியர் விருதுபெற்ற குரு, சிஷ்யன்

மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் வேதாரண்யம் - பன்னாள் பள்ளி

1992ல் பணியில் சேர்ந்து தலைமை ஆசிரியரான மோகன சுந்தரம்

எளிமையாக கணிதம் கற்பித்த மோகனசுந்தரத்துக்கு விருது

மோகனசுந்தரத்திடம் கணிதம் படித்து ஆசிரியரான சதீசுக்கு விருது


Next Story

மேலும் செய்திகள்