"புயலின் தாக்கம் இடையில் நிற்கும்..ஆனால் 3 மணிக்கு மறுபடியும் தொடங்கும்" "நாளை காலை 5.30 மணிக்கு மேல் தெரியும்"

x

"புயலின் தாக்கம் இடையில் நிற்கும்..ஆனால் 3 மணிக்கு மறுபடியும் தொடங்கும்"

"நாளை காலை 5.30 மணிக்கு மேல் தெரியும்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்