“உலகமே என்னை பாத்துட்டாங்க..“ பூரித்து போன பெள்ளி

x
  • பெள்ளி, நீலகிரி
  • புதிதாக யானை குட்டி கிடைத்தால் ஆர்வமாக வளர்ப்பேன்
  • படம் எடுக்கும் போது எதற்கு எடுக்கிறார்கள் என தெரியவில்லை
  • ஆவணப்படம் குறித்து உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது
  • குழந்தை போல் யானை குட்டிகளை பாசத்துடன் வளர்த்தேன்

Next Story

மேலும் செய்திகள்