தமிழ்நாடு பெயர் விவகாரம் "முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்க முடியாது" செஞ்சி மஸ்தான் பரபரப்பு பேச்சு

x

தமிழகம் என ஆளுநர் ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் கூறியிருப்பார் என தெரிவித்து அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், தமிழ்நாடு பெயர் விவகாரத்தில் முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்க முடியாது என கூறியுள்ளார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்